Innehåll taggat med Stefan Melesko


Rubrik Typ
"Digital only" – Vad händer när printupplagan läggs ned och utgivningen blir enbart digital? Analys
Digital konvertering: Morgonpress vs tidskrifter Analys
Landsortstidningskoncernernas ekonomi 2018 Analys
När kan morgonpressen bli digital? Analys
Mittmedia och dess eventuella framtid Snabbanalys
Stampens delning Snabbanalys
Boksluten 2017 – så går koncernerna Analys
Den nya spelmarknaden Analys
Den digitala brytpunkten – när kan digitalt ersätta print? Analys
Mediebolagen på börsen Analys
Värdet på mediebranschens affärer Analys
Medieföretagens strategier Analys
Distributionens nya vägar Analys
Kampen mot duopolet Analys
Så gick de nordiska koncernerna 2016 Analys
Stefan Melesko: Hur tänker Qviberg? Snabbanalys
Stampens rörelseresultat säger ingenting Snabbanalys
Stefan Melesko: Nyemissionen räcker inte Snabbanalys
Nyckeltalen för digital effektivitet Analys
Medieutredningen: I restriktionerna finns mer pengar än i mediestöden Snabbanalys
Så mycket kapital behöver Stampen Snabbanalys
Boksluten 2015 – så går koncernerna Analys
Mittmedias 2015 väcker flera frågor Snabbanalys
Då blev Stampens svajiga ekonomi känd Analys
Gratistidningarnas plats i strategin Analys
Tidningarnas nya digitala prisstrategier Analys
Så går de nordiska koncernerna Analys
Promedia får en ägare / Därför sprack fusionsplanerna – vem tar vem nu? / Kommentar till dagspressens digitala intäkter Analysbrev
Kommentar till dagspressens digitala intäkter 2015 Snabbanalys
Siffrorna som styr om print är uträknat Analys
Stefan Melesko: Mittmedias 2014 imponerar Snabbanalys
Stampens svåra läge Analys
Så starka är koncernerna - Sverige Rapport
Mittmedia behöver förbättra kassaflödet - kommentar till bokslutet 2013 Snabbanalys
Stampen behöver minst 600 miljoner - kommentar till bokslutet 2013 Snabbanalys
Medieföretagens intäkt per läsare Analys
Sanningarna i statistiken Analys
Fler nedskrivningar att vänta i Stampen Snabbanalys
Så starka är mediehusen Analys
Tryckeriernas framtid Analys
Trender 2014 Rapport
Stampen skriver ner goodwill Intervju
Arvet efter förvärven Analys
Lönsam optimering Analys
Strategier för prissättning Analys