Marknad

Rapport:
Betalmodeller: USA

Här i Sverige känner vi väl till hur det går för de stora jättarna. Att USA:s största tidning, Wall Street Journal, har tagit betalt sedan den startade på nätet, att New York Times har lyckats bra med sin så kallade porösa frekvensmodell, att Washington Post just har börjat ta betalt och att USA Today inte vågar ta betalt ännu. Men hur ser det ut utanför New York och Washington? Gunnar Springfeldt rapporterar om vad som händer på några andra av de 1382 dagstidningarna i USA.

Det är inte bara New York Times och Wall Street Journal som infört betalväggar av tidningarna i USA. Över 40 procent av landets tidningar har, eller är på väg att införa, något sätt att ta betalt för sitt digitala innehåll. Det innebär att nästan alla upptänkliga varianter testas på de flesta typer av marknader. Att journalistiken och erbjudandet måste vässas när innehållet börjar kosta till exempel. Att det är viktigt att våga testa – och ofta inte farligt att göra fel så länge man drar de rätta slutsatserna av misstagen.

Ansträngningarna börjar också ge resultat. Upplageintäkterna ökar nu för första gången på ett decennium även om de fortfarande inte nått hållbara nivåer. Något tydligt framgångsrecept har inte utkristalliserat sig men det händer mycket – i princip överallt.

Diskussion

Logga in för att läsa och delta i diskussionen.

Skriv kommentar

Skicka