Mediepolitik

Reklammarknaden

I de digitala medierna har berättarformerna utvecklats till en ny flora, med näring från små format, kort tid för uppmärksamhet, potentiellt enorm publik och möjlighet för publiken att dela med sig av upplevelsen. Gamla gränser mellan redaktionellt och marknadsföring testas och förkastas. Unga medieaktörer – influencers – med svag eller ingen kunskap om och känsla för vad som är ”god sed” säljer och gör reklam utan att deras följare förstår det. 

Konsumentverket driver rättsfall, som mot bloggaren Kissie och förmedlaren Tourn, för att få prejudikat. 

Detta är orsaken till en ny utredning om reklamen.

Vilken väg kommer arbetet att ta – vad blir resultatet? ”Jag är orolig”, som en ledande branschföreträdare säger till Medievärlden. Självregleringen på marknadsföringsområdet är omfattande och väl etablerad. 


Därför ska du testa Medievärlden Premium!

Du sparar tid. Effektivt paketerad nyckelinformation gör dig snabbt uppdaterad. Vi har koll på branschens viktigaste frågor och rapporterar när det händer något nytt inom dessa.

Du sparar pengar. Vi sköter er omvärldsbevakning så att ni slipper lägga resurser på det inom organisationen. Vårt fördjupande material ger ett bra beslutsunderlag.

Du får ett försprång. Du vet vad som händer och du vet att du inte missat något viktigt. Utan tjänsten riskerar du att gå miste om viktig information. Kunskaper konkurrenterna kan ha tillgång till.

Du får olika perspektiv. Genom att vi samarbetar med en rad ledande experter kommer det alltid finnas olika angreppssätt på de viktigaste frågorna. Läs mer om våra experter.

Vi har bevakat mediebranschen i många år vilket gett oss en erfarenhet och ett kontaktnät som gör att vi kan publicera nyheter om affärer som ännu inte offentliggjorts.