Mediepolitik

Mediegrundlagarna

Det paradigmskifte som pågår, i hög fart och med unik kraft, beskrivet av de traditionella medieföretagen som ”digitalt först”, utsätter också lagstiftningen för högt tryck. Allt mer av vår kommunikation sker utanför de grundlagsskyddade områdena, utanför det som ska ge världens vidaste yttrandefrihet. Innanför staketet stämmer lagar skrivna för en delvis passerad medieteknik dåligt med den nya. Samtidigt är TF och YGL så kraftfullt utformade att revisioner riskerar att försvaga dem. Därför har utredningarna avlöst varandra.

Därför ska du testa Medievärlden Premium!

Du sparar tid. Effektivt paketerad nyckelinformation gör dig snabbt uppdaterad. Vi har koll på branschens viktigaste frågor och rapporterar när det händer något nytt inom dessa.

Du sparar pengar. Vi sköter er omvärldsbevakning så att ni slipper lägga resurser på det inom organisationen. Vårt fördjupande material ger ett bra beslutsunderlag.

Du får ett försprång. Du vet vad som händer och du vet att du inte missat något viktigt. Utan tjänsten riskerar du att gå miste om viktig information. Kunskaper konkurrenterna kan ha tillgång till.

Du får olika perspektiv. Genom att vi samarbetar med en rad ledande experter kommer det alltid finnas olika angreppssätt på de viktigaste frågorna. Läs mer om våra experter.

Vi har bevakat mediebranschen i många år vilket gett oss en erfarenhet och ett kontaktnät som gör att vi kan publicera nyheter om affärer som ännu inte offentliggjorts.