Mediepolitik

Alkoholreklam

Alkoholreklamen uppskattades 2014 till 1,4 miljarder kronor. Utvecklingen av reklam, framför allt i sociala medier, innebär att unga exponeras på ett helt nytt sätt. En undersökning beställd av Systembolagets dotterbolag IQ, som har uppdraget att bidra till minskade skadeverkningar av alkohol, uppskattade att 15–24-åringar nås av i snitt 280 alkoholbudskap i veckan. En faktor i sammanhanget är att en del av de hårdare regler för alkoholreklam som gäller för tryckta medier och tryckta mediers digitala editioner, inte gäller för rent digitala medier.

Därför ska du testa Medievärlden Premium!

Du sparar tid. Effektivt paketerad nyckelinformation gör dig snabbt uppdaterad. Vi har koll på branschens viktigaste frågor och rapporterar när det händer något nytt inom dessa.

Du sparar pengar. Vi sköter er omvärldsbevakning så att ni slipper lägga resurser på det inom organisationen. Vårt fördjupande material ger ett bra beslutsunderlag.

Du får ett försprång. Du vet vad som händer och du vet att du inte missat något viktigt. Utan tjänsten riskerar du att gå miste om viktig information. Kunskaper konkurrenterna kan ha tillgång till.

Du får olika perspektiv. Genom att vi samarbetar med en rad ledande experter kommer det alltid finnas olika angreppssätt på de viktigaste frågorna. Läs mer om våra experter.

Vi har bevakat mediebranschen i många år vilket gett oss en erfarenhet och ett kontaktnät som gör att vi kan publicera nyheter om affärer som ännu inte offentliggjorts.