Kommande innehåll

Publiceringsplan för innehållet på Medievärlden Premium.

maj

Mediernas affärsmodeller i Norden

En ny forskningsrapport har gått igenom mediernas affärsmodeller i samtliga nordiska länder och publicerar en version för Medievärlden Premium.

juni

Så möter mediebranschen Facebook och Google internationellt

En internationell genomgång av branschinitiativ för att hejda digitaljättarnas dominans där Gunnar Springfeldt sammanställt initiativ från mediebranschen och myndigheternas agerande i flera länder.