Kommande innehåll

Publiceringsplan för innehållet på Medievärlden Premium.

mars

Svår omställning för brittisk lokalpress

Gunnar Springfeldt följer upp tidigare rapporter från den brittiska marknaden. Kostnadsjakten är brutal, men här finns också exempel på innovationskraft, samarbetsvilja och en ambition att satsa.

De digitala läsarintäkternas betydelse

Stefan Melesko analyserar det senaste årets uppgång för de digitala läsarintäkterna och vad de betyder för den totala affären

april

De lokala digitala uppstickarna

På olika håll i landet har lokala, digitala nyhetstjänster startats. Vad har de för intäktsmodeller och erfarenheter så här långt?

Facebook och Google för svenska annonsörer

Facebook och Google tar andelar på de lokala marknaderna. Vi studerar några case där lokala annonsörer använder dessa plattformar.

Så jobbar deskarna

Medievärlden Premium undersöker hur tre av landets mest framgångsrika redaktioner jobbar med data, konvertering och räckvidd.

Algoritmernas unkna världsbild

Vems världsbild förstärks med dagens teknologi? Vi kan tro att teknologi, data och algoritmer är neutrala, men de är mycket sällan det. Kan vi designa och bygga ett mer tolerant internet?

maj

Mediernas affärsmodeller i Norden

En ny forskningsrapport har gått igenom mediernas affärsmodeller i samtliga nordiska länder och publicerar en version för Medievärlden Premium.