Bl9p7zmmjj2tipbadcvl

Intervju

Så ska Hallpressen få ekonomi på sin tv-satsning

Inom en rimlig tid ska Hallpressens breda satsning på rörligt material på nätet vara lönsamt. Det hoppas Ulric Svensson, koncernens tv-utvecklare. För att nå dit gäller det att låta rätt personer styra. Och det är varken chefredaktören eller styrelseordföranden som ska visa vilken väg som är rätt, menar han.

Därför ska du testa Medievärlden Premium!

Du sparar tid. Effektivt paketerad nyckelinformation gör dig snabbt uppdaterad. Vi har koll på branschens viktigaste frågor och rapporterar när det händer något nytt inom dessa.

Du sparar pengar. Vi sköter er omvärldsbevakning så att ni slipper lägga resurser på det inom organisationen. Vårt fördjupande material ger ett bra beslutsunderlag.

Du får ett försprång. Du vet vad som händer och du vet att du inte missat något viktigt. Utan tjänsten riskerar du att gå miste om viktig information. Kunskaper konkurrenterna kan ha tillgång till.

Du får olika perspektiv. Genom att vi samarbetar med en rad ledande experter kommer det alltid finnas olika angreppssätt på de viktigaste frågorna. Läs mer om våra experter.

Vi har bevakat mediebranschen i många år vilket gett oss en erfarenhet och ett kontaktnät som gör att vi kan publicera nyheter om affärer som ännu inte offentliggjorts.