Svenåke Boström

Jobbade under flera år med design- och utvecklingsfrågor på Sundsvalls Tidning. Driver nu det egna företaget Boström Design & Utveckling AB

Expo – Miljötänk krymper tidningen

Ett besök på Wan Ifra-konferensen är en slående spegling av hela den tidigare tidningsbranschen, numera mediebranschen. Det som för några år sedan var ett hav av utställare ryms nu i en mycket mindre del av utställningshallen. Men det finns fortfarande nyheter, tips och tankar som är värda att ta till sig rapporterar Svenåke Boström från Wien där Ifra-Expo pågår just nu.