Oscar Westlund

Docent i journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs Universitet samt digitala medier och kommunikation vid IT-universitetet i Köpenhamn. Hans forskning är inriktad på medieföretagande, medieanvändning och kriskommunikation i en mobil tidsålder. (Se mer på www.oscarwestlund.com)
Alla Rapporter Analyser Marknad Publicistik Ekonomi Utveckling Extramaterial

Den mobila utvecklingen

Mobilen är sällan mer än en armslängd bort. Detta har kommit att påverka såväl individer som institutioner på ett mycket kraftfullt sätt. Denna analys fokuserar på det komplexa samspelet mellan övergripande förändringar och svenskarnas användning av mobilen utifrån de tre tidsperspektiven; dåtid, nutid och framtid.

9 sidor 12 minuter lästid