Jesper Strömbäck

Professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning politisk kommunikation samt Lubbe Nordström-professor i journalistik vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Forskningsledare vid centrumbildningen DEMICOM, vice ordförande för Political Communication Division inom International Communication Association, biträdande redaktör för Journal of Communication och tillhör ledningen för Network of European Political Communication Scholars (NEPOCS). 2011-2013 kanslichef och huvudsekreterare för regeringens Framtidskommission.
Alla Rapporter Analyser Marknad Publicistik Ekonomi Utveckling Extramaterial

Mediernas behov av goda relationer

Många mediehus har hemfallit åt ett ensidigt marknadstänkande där människor i första hand ses som målgrupper och är betydligt mindre intressanta än annonsörer och investerare. Att relationen mellan läsaren och tidningen inte mår bra är en stor orsak till att upplagesiffrorna ser ut som de gör, skriver Jesper Stömbäck.

5 sidor 5 minuter lästid

Fallgroparna inom opinionsjournalistiken

Mätningar om vad väljarna anser om de politiska partierna speglar inte bara opinionen – de påverkar den också. En bättre journalistik om dessa är därför eftersträvansvärt. Medieprofessor Jesper Strömbäck analyserar opinionsundersökningarnas roll i journalistiken.

5 sidor 5 minuter lästid

Valbevakningens vinnare - faktorerna som avgör

2014 är ett supervalår med val till riksdag, landsting, kommuner och Europaparlamentet. Misslyckas medierna med att balansera bevakningen slår det tillbaka mot dem själva. Även ekonomiskt.

5 sidor 5 minuter lästid

Framtidens nyhetskonsumenter

De senaste decenniernas utbudsexplosion har skapat nyhetssökare – och nyhetsundvikare. Professor Jesper Strömbäck reder ut vilka konsekvenser det får för medieföretagens betalmodeller.

4 sidor 5 minuter lästid