K0julg87zuznvnjufxwy

Ingela Wadbring

Professor i medieutveckling vid Mittuniversitetet i Sundsvall sedan våren 2011. Tidigare vid JMG i Göteborg och har under närmare 20 år arbetat med forskningsprogrammet Dagspresskollegiet, som följer publikens beteenden och attityder avseende medier över tid. Expert i regeringens presstödskommitté som lade fram sitt betänkande i september 2013.
Alla Rapporter Analyser Marknad Publicistik Ekonomi Utveckling Extramaterial
Xv8gbe8qqxnzvmxnlpnx

Dom kallar oss nyhetsundvikare

Nyhetsundvikare kallas de som inte aktivt tar del av nyheter, och de diskuteras allt oftare. Vad vet vi om dem, och har de blivit fler? Denna analys besvarar frågorna.

6 sidor 8 minuter lästid
Yxjsmj4nqkykoxnld2vz

Fem myter om nyheter i sociala medier

Det finns gemensamma faktorer som knyter samman de artiklar som får stor spridning i sociala medier. Och ett antal myter kring vilka faktorer som skapar dessa klickmonster. Ingela Wadbring och Sara Ödmark vid Mittuniversitetet i Sundsvall har studerat de mest delade nyheterna i Sverige.

5 sidor 5 minuter lästid
Cmlo9cbubwp8idb4ll2h

Tidningskris eller lokal kris? – Så konsumeras lokala medier

Hur har läsning utvecklats på papper och online i olika generationer? Och hur har konsumtionen av andra lokala medier utvecklats i olika generationer?

6 sidor 8 minuter lästid
Ie3w0aq0pypimflj8l5r

Framtiden tillhör gratistidningen

För några decennier sedan uppmanade Tidningsutgivarna sina medlemsföretag att inte trycka eller distribuera gratistidningar. Idag ger de flesta stora tidningskoncerner ut egna gratistidningar. Ingela Wadbring skissar upp framtidens tredelade mediemarknad.

5 sidor 5 minuter lästid
Cw6pdryaqp6fkyehpc2l

Bygg ett verktyg för förändringsarbetet

Ingela Wadbring visar hur tidningsledningen enkelt bygger upp ett verktyg för att följa upp vilket material som hamnar på vilka plattformar.

4 sidor 5 minuter lästid
Huckzspnbyuegyytu0zf

Betalvilja på nätet

Medieprofessorn Ingela Wadbring går igenom studier på konsumenters betalningsvilja och utreder möjligheterna att ta betalt för journalistiskt innehåll på nätet i framtiden.

5 sidor 6 minuter lästid