Gunnar Loxdal

Medieanalytiker och entreprenör, tidigare publisher Mediatrender och Svenska Nyhetsbrev.

Så kan domen om tryckerimomsen slå mot landets tryckerier

Högsta domstolen beslutade i dag den 22 december att tryckerierna måste betala tillbaka tryckerimomspengar till sina kunder. Domen är en stor lättnad för tryckerimomskunderna. Däremot riskerar den att slå hårt mot landets tryckerier. Domen kan leda till konkurs för flera tryckerier.