Ester Appelgren

Lektor vid avdelningen för Journalistik, Södertörns högskola och doktor i Medieteknik från KTH i Stockholm. Har under två år lett det Vinnovafinansierade samverkansprojektet Datajournalistik vid Södertörns högskola. Forskar om teknik och organisation på redaktioner och de senaste åren med inriktning mot datajournalistik.
Alla Rapporter Analyser Marknad Publicistik Ekonomi Utveckling Extramaterial

Beteendedata – hot och möjligheter

I takt med att medieföretagen blir bättre på att samla in användardata måste de vässa sig på att klara av balansgången mellan etik och affär. Något aktörer som Facebook och Google inte behöver bekymra sig för. Ester Appelgren och Sara Leckner har analyserat hot och möjligheter.

6 sidor 30 minuter lästid

Datajournalistikens fem framgångsfaktorer

Exempel på datajournalistik som synts under valspurten har varit valkompasser och visualiseringar av hur röstandet sett ut i landet. För att bli framgångsrik inom datajournalistik är fem områden centrala, skriver Ester Appelgren.

6 sidor 8 minuter lästid