Anette Novak

Chef för Statens medieråd. Tidigare vd för Interactive Institute samt chefredaktör för Norran.