Anders Ahlberg

Anders Ahlberg är medieutvecklare och utbildare, med erfarenhet av att leda dagstidning såväl som fackpress.
Alla Rapporter Analyser Marknad Publicistik Ekonomi Utveckling Extramaterial

Dagspressens upplageutveckling

Ett konkret mått på relationen mellan den kvalificerade journalistiken och dess läsare är hur upplagorna utvecklas och hushållstäckningen hävdas. Analysen fördjupas ytterligare om man tittar på betalningsgraden. Och den digitala delen av upplageaffären ger en fingervisning om framtiden. Anders Ahlberg har undersökt hur utvecklingen för dagstidningarna ser ut.

14 sidor 15–20 lästid

De nya mediestöden

Stödet till journalistik i underbevakade områden är bredvid sänkt digital moms främsta nyheten i mediepolitikens verktygslåda. Nu när det ska användas finns det i stort sett inga budgetmedel kvar. Medieverkligheten har sprungit förbi politiken.

13 sidor 15–20 lästid

Organisationspressens upplagor & räckvidd

Analys Ekonomi

Hur ser den optimala kontakten med medlemmar och omvärld ut för en organisation? Det beror på förväntningar och vanor hos dem man vill eller ska nå. Många hoppas att de digitala kanalerna ska vara rätt men få lyckas att nå en rimlig trafik.

5 sidor 15 minuter lästid

Mediepolitiken

Mediepolitiken har länge legat i träda, men med flera nya utredningar och tydligare positioner ser det ut att bli ändring på det. Medievärlden Premium tar här ett helhetsgrepp på mediepolitiken och rapporten innehåller många sammanställningar av siffror som aldrig tidigare publicerats.

40 sidor 30 minuter lästid

Skånes tidningskarta

Nu ritas den skånska tidningskartan om igen. Den sammanslagna Sydsvenskan/HD tar ett järngrepp om östra Skåne. I sydväst har Gota lyckats hålla upplagorna medan Skånska Dagbladet i mellersta Skåne fortsätter sin kräftgång.

13 sidor 12 minuter lästid

Redaktörens checklista

Tio punkter alla utgivare måste ta ställning till – Publicisten Anders Ahlberg och TU:s vd och chefsjurist Per Hultengård har gjort en lista med de etiska frågor varje redaktör måste tänka över – innan de blir verklighet.

5 sidor 6 minuter lästid

Så blir det nya mediestödet

Förra veckan kom propositionen om det nya mediestödet. Anders Ahlberg har analyserat stödet och dess konsekvenser för tidningarna.

Medieutredningen: Svårigheterna betydligt fler än möjligheterna

Anders Ahlberg konstaterar att Medieutredningens förslag är ogenomförbart. Bland annat på grund av den orealistiska tidsplanen. Han konstaterar också att huvuddelen av de verktyg medieutredningen föreslår är på tok för långt borta, minst en utredning till.

Medieutredningens första delbetänkande

Medielandskap ska inte vara i balans, utan i ständig rörelse. Där har Medieutredningen landat fel. Men delbetänkandet är initierat och genomtänkt på många plan, skriver Anders Ahlberg.

 

Det nya presstödet räddar inte den lokala journalistiken

Regeringens proposition om reformer av presstödet moderniserar begreppen – det är den största tillgången – och öppnar för den digitala dimensionen av medieaffären.

Snabbanalys: Nyckeltalen bakom HD/Sydsvenskan-affären

Personalkostnaden per årsexemplar är 20 procent högre på HD jämfört med Sydsvenskan. Det visar en sammanställning av företagens nyckeltal. KORRIGERAD