Utveckling

Analys:
Den mobila utvecklingen

Mobilen är sällan mer än en armslängd bort. Detta har kommit att påverka såväl individer som institutioner på ett mycket kraftfullt sätt. Denna analys fokuserar på det komplexa samspelet mellan övergripande förändringar och svenskarnas användning av mobilen utifrån de tre tidsperspektiven; dåtid, nutid och framtid.


Diskussion

Logga in för att läsa och delta i diskussionen.

Skriv kommentar

Skicka