Ekonomi

Analys:
Dagspressen och kapitalet

Hur ser kapitalstrukturen och kapitalbehovet ut för lokaltidningskoncernerna? Hur kan stiftelseägda koncerner gå till väga för att skaffa nytt kapital? Vilka kommer mest sannolikt att köpa och vilka kommer att sälja vid nästa strukturaffär?


Diskussion

Logga in för att läsa och delta i diskussionen.

Skriv kommentar

Skicka