Utveckling

Analys:
A och I för medieföretag

Artificiell intelligens har potential att beröra hela den journalistiska värdekedjan och dess betydelse i framtiden ska inte underskattas. Gunnar Springfeldt reder ut hur AI kan användas inom media och vilka möjligheter och risker som finns.


Diskussion

Logga in för att läsa och delta i diskussionen.

Skriv kommentar

Skicka