Analysbrev

Analysbrevet 2014-09-29

1. Därför gick Sydsvenskan med i Readly
2. 93 dagstidningar får betalmodell
3. Så mycket har digitalt växt i år
4. Strategin för 100 000 digitala abonnemang
5. Tiodubblade de digitala abonnemangen
6. Så fördelade sig dagspressens annonsintäkter
7. Sveriges tio lönsammaste tidningar
8. Läsartapp i print och på nätet
9. Tittarsiffrorna för valprogrammen på webben
10. Netflix nordiska mål
11. Bonnier samordnar rörlig bild
12. Display växte på den europeiska reklammarknaden
13. Facebook Atlas ska utmana Google
14. Så kommer överlevarna inom dagspress att se ut
15. Hyperlokal sajt med kommersiella budskap

Därför ska du testa Medievärlden Premium!

Du sparar tid. Effektivt paketerad nyckelinformation gör dig snabbt uppdaterad. Vi har koll på branschens viktigaste frågor och rapporterar när det händer något nytt inom dessa.

Du sparar pengar. Vi sköter er omvärldsbevakning så att ni slipper lägga resurser på det inom organisationen. Vårt fördjupande material ger ett bra beslutsunderlag.

Du får ett försprång. Du vet vad som händer och du vet att du inte missat något viktigt. Utan tjänsten riskerar du att gå miste om viktig information. Kunskaper konkurrenterna kan ha tillgång till.

Du får olika perspektiv. Genom att vi samarbetar med en rad ledande experter kommer det alltid finnas olika angreppssätt på de viktigaste frågorna. Läs mer om våra experter.

Vi har bevakat mediebranschen i många år vilket gett oss en erfarenhet och ett kontaktnät som gör att vi kan publicera nyheter om affärer som ännu inte offentliggjorts.