Analysbrev

Analysbrevet 2018-11-05

1. Stampen planerar för en offensiv

2. Flera intresserade av konkursade Laholms Tidning

3. New York Times passerar fyra miljoner prenumeranter

4. Danmark vill inte beskatta nätjättar

5. Bonnier lägger ned tidskriftsverksamheten i Norge

6. Egmont bantar i Norge

7. Feministiska tidningar kämpar för att överleva

8. Vogue lanseras i Hongkong

9. EFN:s satsning på lokal ekonomijournalistik fortsätter

10. Fox överlåter reklamsäljet till norska TV3

11. Politiker säger nej till DR:s önskan att stänga ned text-TV

12. Två av USA:s största tidskriftstryckerier slås ihop

13. Polaris ökar antalet abonnenter

14. Unga västeuropéer litar mindre på nyhetsmedier

Därför ska du testa Medievärlden Premium!

Du sparar tid. Effektivt paketerad nyckelinformation gör dig snabbt uppdaterad. Vi har koll på branschens viktigaste frågor och rapporterar när det händer något nytt inom dessa.

Du sparar pengar. Vi sköter er omvärldsbevakning så att ni slipper lägga resurser på det inom organisationen. Vårt fördjupande material ger ett bra beslutsunderlag.

Du får ett försprång. Du vet vad som händer och du vet att du inte missat något viktigt. Utan tjänsten riskerar du att gå miste om viktig information. Kunskaper konkurrenterna kan ha tillgång till.

Du får olika perspektiv. Genom att vi samarbetar med en rad ledande experter kommer det alltid finnas olika angreppssätt på de viktigaste frågorna. Läs mer om våra experter.

Vi har bevakat mediebranschen i många år vilket gett oss en erfarenhet och ett kontaktnät som gör att vi kan publicera nyheter om affärer som ännu inte offentliggjorts.

Diskussion

Logga in för att läsa och delta i diskussionen.

Skriv kommentar

Skicka