Analysbrev

Analysbrevet 2019-03-25

1. Disneys Foxförvärv klart

2. DN öppnar lokalredaktion i Göteborg

3. Papperspriserna kan höjas med 25 procent

4. Fortsatt förlust för 24Journalistik

5. NWT-gruppen ökar kassaflödet

6. KSF Media minskar förlusten

7. Nya Googlemiljoner till Bonnier News

8. 26 av 28 journalister slutar på Lärarförbundets tidningar

9. LRF Media överlåter säljet till Adviser

10. Ny tryckpress till Katrineholm

11. TU kritiserar strängare domstolsregler

12. Efter lagrådssvaret – proposition om digitalmomsen här

13. EU ger Google ny miljardböter

14. Majoritet vill att staten säljer Telia

15. SVT vänder negativ förtroendetrend

Därför ska du testa Medievärlden Premium!

Du sparar tid. Effektivt paketerad nyckelinformation gör dig snabbt uppdaterad. Vi har koll på branschens viktigaste frågor och rapporterar när det händer något nytt inom dessa.

Du sparar pengar. Vi sköter er omvärldsbevakning så att ni slipper lägga resurser på det inom organisationen. Vårt fördjupande material ger ett bra beslutsunderlag.

Du får ett försprång. Du vet vad som händer och du vet att du inte missat något viktigt. Utan tjänsten riskerar du att gå miste om viktig information. Kunskaper konkurrenterna kan ha tillgång till.

Du får olika perspektiv. Genom att vi samarbetar med en rad ledande experter kommer det alltid finnas olika angreppssätt på de viktigaste frågorna. Läs mer om våra experter.

Vi har bevakat mediebranschen i många år vilket gett oss en erfarenhet och ett kontaktnät som gör att vi kan publicera nyheter om affärer som ännu inte offentliggjorts.

Diskussion

Logga in för att läsa och delta i diskussionen.

Skriv kommentar

Skicka