Analysbrev

Analysbrevet 2019-06-24

1. 86 procent av morgonpressens intäkter kommer från print

2. 30 miljoner till svagt svagt bevakade områden

3. Metro startar ny webbsida...

4. … och lanserar en ny undersajt

5. Kvällstidningarnas opinionsinstitut slås samman

6. Fyra finska mediehus i gemensamt teknikprojekt

7. Dagens Media får inloggat läge

8. Syre och Fria Tidningen nekas presstöd...

9. … och Mediehuset Grönt ansöker om rekonstruktion

10. Femina rekryterar efter flyttapp

11. Storytel tar plats på tyska marknaden

12. Readly tar in mångmiljobelopp

13. Barnkanalen får nytt namn

14. CBS kan lägga bud på Viacom

Därför ska du testa Medievärlden Premium!

Du sparar tid. Effektivt paketerad nyckelinformation gör dig snabbt uppdaterad. Vi har koll på branschens viktigaste frågor och rapporterar när det händer något nytt inom dessa.

Du sparar pengar. Vi sköter er omvärldsbevakning så att ni slipper lägga resurser på det inom organisationen. Vårt fördjupande material ger ett bra beslutsunderlag.

Du får ett försprång. Du vet vad som händer och du vet att du inte missat något viktigt. Utan tjänsten riskerar du att gå miste om viktig information. Kunskaper konkurrenterna kan ha tillgång till.

Du får olika perspektiv. Genom att vi samarbetar med en rad ledande experter kommer det alltid finnas olika angreppssätt på de viktigaste frågorna. Läs mer om våra experter.

Vi har bevakat mediebranschen i många år vilket gett oss en erfarenhet och ett kontaktnät som gör att vi kan publicera nyheter om affärer som ännu inte offentliggjorts.

Diskussion

Logga in för att läsa och delta i diskussionen.

Skriv kommentar

Skicka