Analysbrev

Analysbrevet 2014-06-16

1. Fördelar med print i det digitala medielandskapet
2. Orvesto – 9 procent ser dagligen på digitala tv-tjänster
3. Även playtjänsterna tappar
4. Ingen tv-licens för datorer
5. Därför betalar användarna för digitala nyheter
6. Färre utgivningsdagar – fler prenumeranter
7. ”Samarbeta eller gå under”
8. Allt mindre oadresserad reklam i våra brevlådor
9. Mobilsajter vanligare än responsiva
10. 23 procent av all mediekonsumtion sker nu i mobilen
11. Mediehistoria på väg att försvinna

Därför ska du testa Medievärlden Premium!

Du sparar tid. Effektivt paketerad nyckelinformation gör dig snabbt uppdaterad. Vi har koll på branschens viktigaste frågor och rapporterar när det händer något nytt inom dessa.

Du sparar pengar. Vi sköter er omvärldsbevakning så att ni slipper lägga resurser på det inom organisationen. Vårt fördjupande material ger ett bra beslutsunderlag.

Du får ett försprång. Du vet vad som händer och du vet att du inte missat något viktigt. Utan tjänsten riskerar du att gå miste om viktig information. Kunskaper konkurrenterna kan ha tillgång till.

Du får olika perspektiv. Genom att vi samarbetar med en rad ledande experter kommer det alltid finnas olika angreppssätt på de viktigaste frågorna. Läs mer om våra experter.

Vi har bevakat mediebranschen i många år vilket gett oss en erfarenhet och ett kontaktnät som gör att vi kan publicera nyheter om affärer som ännu inte offentliggjorts.