Analysbrev

Analysbrevet 2014-10-13

1. För ungdomar är sociala medier viktigaste nyhetskällan
2. ...men här lämnar tonåringarna Facebook
3. Förhandlingarna mellan Readly och Aller bröt samman
4. Storsatsar på webb-tv
5. Fördubblar RTB-intäkterna varje månad
6. Ny RTB-plattform för webb-tv
7. Yngre tv-tittare ratar linjär-tv
8. Reklamskatt införs till sommaren
9. Nya sparkrav efter sänkt presstöd
10. Nu sänks digitalmomsen
11. Spela journalist i tjuvfiskespel
12. Berlingske startar politiksajt
13. Regeringen säger nej till höjd tv-licens
14. Snapchat börjar med reklam

Därför ska du testa Medievärlden Premium!

Du sparar tid. Effektivt paketerad nyckelinformation gör dig snabbt uppdaterad. Vi har koll på branschens viktigaste frågor och rapporterar när det händer något nytt inom dessa.

Du sparar pengar. Vi sköter er omvärldsbevakning så att ni slipper lägga resurser på det inom organisationen. Vårt fördjupande material ger ett bra beslutsunderlag.

Du får ett försprång. Du vet vad som händer och du vet att du inte missat något viktigt. Utan tjänsten riskerar du att gå miste om viktig information. Kunskaper konkurrenterna kan ha tillgång till.

Du får olika perspektiv. Genom att vi samarbetar med en rad ledande experter kommer det alltid finnas olika angreppssätt på de viktigaste frågorna. Läs mer om våra experter.

Vi har bevakat mediebranschen i många år vilket gett oss en erfarenhet och ett kontaktnät som gör att vi kan publicera nyheter om affärer som ännu inte offentliggjorts.