Analysbrev

Analysbrevet 2015-04-27

1. Är du redo för Apple Watch?
2. KSF organiserar om för "digital first"
3. Lägger ned måndagsutgivningen
4. Google och Facebook har halva den digitala annonsmarknaden
5. Ungdomar ser nu mer tv på mobilen än på tv-skärmen
6. Politico fördubblar personalstyrkan
7. Tyska tidningar förlorade mot AdBlock Plus
8. Pengarna till avgångsvederlag är slut
9. De är Sveriges största Adwordsannonsörer
10. Aller minskade rörelseresultatet
11. Skandinavisk fri-tv problematisk för MTG
12. Amerikansk jättefusion avblåst
13. Ett moln på Facebookhimlen
14. Facebook prioriterar vänner före nyheter
15. "Medieexplosion - men journalistiken pressas"

Därför ska du testa Medievärlden Premium!

Du sparar tid. Effektivt paketerad nyckelinformation gör dig snabbt uppdaterad. Vi har koll på branschens viktigaste frågor och rapporterar när det händer något nytt inom dessa.

Du sparar pengar. Vi sköter er omvärldsbevakning så att ni slipper lägga resurser på det inom organisationen. Vårt fördjupande material ger ett bra beslutsunderlag.

Du får ett försprång. Du vet vad som händer och du vet att du inte missat något viktigt. Utan tjänsten riskerar du att gå miste om viktig information. Kunskaper konkurrenterna kan ha tillgång till.

Du får olika perspektiv. Genom att vi samarbetar med en rad ledande experter kommer det alltid finnas olika angreppssätt på de viktigaste frågorna. Läs mer om våra experter.

Vi har bevakat mediebranschen i många år vilket gett oss en erfarenhet och ett kontaktnät som gör att vi kan publicera nyheter om affärer som ännu inte offentliggjorts.

Diskussion

Logga in för att läsa och delta i diskussionen.

Skriv kommentar

Skicka